Văn bản pháp quy 
Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ  (10/08/15)

Toàn văn Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN Xin giới thiệu toàn văn Quyết định của Bộ trưởng KH&CN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ, bao gồm phân loại dạng hoạt động KH&CN, mã thống kê....


Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (01/06/15)

Toàn văn văn bản dạng word Toàn văn văn bản dạng pdf Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch ; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công...


Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành, quy định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành, quy định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước (25/05/15)

Toàn văn văn bản TT 55 Từ ngày 8/6/2015, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành....


Nghị định 120_ND_CP_2014 về chuyển giao công nghệ
Nghị định 120_ND_CP_2014 về chuyển giao công nghệ (11/01/15)

Toàn văn văn bản nghị định 120 dạng pdf Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ...


Thông tư liên tịch 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN
Thông tư liên tịch 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN (01/11/14)

Toàn văn văn bản thông tư 121 dạng pdf Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập...


Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam (23/12/13)

Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam...Các tin khác

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3039375