Chiến lược phát triển KH & CN giai đoạn 2011 - 2020 
Công văn số 3953/BKHCN-VCLCS ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 gửi các Bộ ngành, địa phương
Công văn số 3953/BKHCN-VCLCS ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 gửi các Bộ ngành, địa phương  (21/10/15)

​ Công văn số 3953/BKHCN-VCLCS ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 gửi các Bộ ngành, địa phương...


Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 (28/08/15)

Ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN...


Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 (28/08/15)

Toàn văn Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 Mục tiêu lớn Chiến lược KHCN 2011-2020 được xây dựng dựa trên việc tổng kết quá trình thực hiện Chiến lược phát triển KHCN Việt Nam đến năm 2010, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việ...


Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011-2015
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011-2015 (28/08/15)

Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ...


Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ
Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ (28/08/15)

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ...

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3039385