Ban chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN 
Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN
Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN  (01/01/17)

Phó trưởng Ban: TS. Hoàng Văn Tuyên Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Lan Anh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN
Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN (30/06/15)

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN là một trong 04 ban nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN....

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3039444