Ban thông tin và đào tạo sau đại học 
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học  (01/01/17)

Trưởng Ban: TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Phụ trách Ban Chức năng nhiệm vụ...


Hoạt động thông tin - thư viện phục vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN năm 2015 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Hoạt động thông tin - thư viện phục vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN năm 2015 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (22/12/15)

Hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN do Ban Thông tin và đào tạo sau đại học đảm nhiệm, được quy định trong ba trên bốn chức năng, nhiệm vụ cơ bản của đơn vị gồm: chức năng về thông tin, chức năng về thư viện và chức năng về biên tập và tổ chức xuất bản ấn phẩm khoa...

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3039326