Thứ hai, 22/12/14

Kết quả hoạt động tuyển sinh 2014 đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN


Nhằm tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN năm 2014 và kết thúc đợt tuyển sinh vào ngày 09/12/2014.

Kết quả đợt tuyển sinh năm 2014 đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN đã xét tuyển được 06 nghiên cứu sinh, theo đúng yêu cầu chuyên môn và thủ tục tuyển sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.

Để triển khai công tác tuyển sinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và cung cấp các điều kiện để Hội đồng tuyển sinh làm việc. Hội đồng tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, đã thành lập các Tiểu ban chấm hồ sơ, Tiểu ban chấm bài luận và Ban thư ký, ban hành các quy định để các cá nhân và đơn vị chức năng làm việc. Để đảm bảo tính khách quan và chuyên môn sâu của kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện đã mời 02/05 chuyên gia có trình độ cao, chuyên môn sâu đúng lĩnh vực tuyển sinh để tham gia vào tiểu ban chuyên môn chấm bài luận.

Các hồ sơ dự tuyển đã được tiểu ban chấm hồ sơ xem xét kỹ càng và nghiêm túc về tính hợp lệ, tổng hợp điểm chấm theo tiêu chí và thang điểm cụ thể do Hội đồng tuyển sinh ban hành. Đã có 06 hồ sơ dự tuyển được thông qua vòng xét tuyển hồ sơ và được tiếp tục vòng chấm bài luận. Tại vòng tuyển thứ hai này, các thí sinh phải trình bày bài luận trước tiểu ban chuyên môn và được đánh giá và cho điểm theo chỉ tiêu và thang điểm do Hội đồng tuyển sinh ban hành. Kết quả vòng chấm bài luận được Ban Thư ký tổng hợp và báo cáo bằng văn bản tới Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để trình tới Viện trưởng xem xét ra quyết định trúng tuyển.

Căn cứ vào mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh đề xuất là 100/200 điểm, Viện trưởng đã ra quyết định công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2014 cho 06 thí sinh dự tuyển.

Một phiên làm việc của Tiểu ban chuyên môn chấm bài luận.

Sau kỳ tuyển sinh, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổng kết công tác tuyển sinh và rút ra bài học bổ ích cho các kỳ tuyển sinh tiếp theo. Bài học kinh nghiệm cho thấy để triển khai thành công một kỳ tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyển sinh và việc chuẩn bị phải được hoàn thiện chu đáo, có kế hoạch và nỗ lực của các tổ chức và cá nhân tham gia. Bên cạnh đó, cần học tập kinh nghiệm của các cơ sở đào tạo khác và phát huy tối đa ưu điểm của một tổ chức nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm trong việc đánh giá và tư vấn tốt nhất cho đề xuất nghiên cứu của các thí sinh dự tuyển, để các thí sinh có một tư vấn chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo và sử dụng các ý kiến tư vấn này như một định hướng đúng đắn về chuyên môn cho nghiên cứu sinh sau này. Việc mời chuyên gia từ bên ngoài Viện có trình độ cao, am hiểu lĩnh vực chuyên môn tham gia tiểu ban chuyên môn chấm bài luận sẽ là một yếu tố đảm bảo tính khách quan của kỳ tuyển sinh và đóng góp ý kiến chất lượng cho từng đề xuất nghiên cứu.

Tiếp theo hoạt động tuyển sinh, dựa vào Chương trình đào tạo đã được Bộ GD-ĐT chấp thuận, Viện triển khai kế hoạch và tập hợp các điều kiện cần thiết khác để bắt đầu hoạt động đào tạo, hướng tới sản phẩm đào tạo chất lượng cao./.

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh 2014 đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Tổng số: 06 người

TT

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan công tác

Điểm hồ sơ

Điểm trung bình bài luận

Tổng điểm

1

Nguyễn Thanh Tùng

01/07/71

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

74

95,2

169,2

2

Nguyễn Hồng Anh

25/09/77

Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

62

92,2

154,2

3

Nguyễn Tiến Cường

13/11/76

Bộ KH&CN/Vụ Kế hoạch

46

97,2

143,2

4

Nguyễn Long Hưng

23/04/78

Bộ Công an/Cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

54

86,2

140,2

5

Nguyễn Thị Phương

09/10/83

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia/Bộ phận KHTN

42

91,8

133,8

6

Trần Sơn Ninh

16/08/72

Học Viện Kỹ thuật quân sự/Khoa Quản lý KH&CN

50

81,6

131,6

(Danh sách được xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp)

Huy Quang
Số lượt đọc4183